The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
This course has been added to your favorites
This course has been removed from your favorites
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "The given password and password repeat do not match.", "NO_SEARCH_RESULTS": "There are no search results." }
??????

Nederland

Nederland

Algemene voorwaarden

Alleen geldig voor evenementen welke door de Aesculap Academy - onderdeel van B. Braun Medical BV - in Nederland worden georganiseerd.

 


1. Registratie

Gelieve uw registratie online, per e-mail of fax in te sturen door middel van een volledig ingevuld registratieformulier. U kunt zich ook persoonlijk of telefonisch registreren, u zult echter uw deelname schriftelijk moeten herbevestigen. Uw registratie wordt bindend indien u van ons een bevestiging ontvangt. Alle inschrijvingen worden geregistreerd op basis van volgorde van binnenkomst.

Door in te schrijven aanvaardt u dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Ongeveer 8 weken voor aanvang van het evenement ontvangt u een factuur. De deelnamekosten dienen voldaan te zijn 14 dagen na factuurdatum en betaling dient niet later dan 4 weken voor het evenement door ons ontvangen te zijn. Is dit niet het geval, dan behouden we ons het recht voor een andere geïnteresseerde uw plaats te laten innemen.

De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden van alle verplichtingen ten aanzien van de Aesculap Academy, indien er problemen ontstaan met betrekking tot betaling van de factuur. De prijzen vermeld op de website zijn indicatief en niet bindend. De Aesculap Academy behoudt zich steeds het recht om de prijzen te wijzigen. Op de overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtelijke instantie ’s-Hertogenbosch Nederland, met uitsluiting van alle andere jurisdicties.

2. Annuleringsvoorwaarden

Uitschrijven dient voor elke opleiding schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax). Bij uitschrijving na betaling van het inschrijvingsgeld tot 4 weken voor aanvang van de cursus worden de deelnamekosten volledig vergoed. Na deze periode tot en met 14 dagen voor aanvang van de cursus, blijft 20% van het inschrijvingstarief of tenminste € 30,- verschuldigd voor administratieve kosten. Het overige cursusgeld wordt, indien reeds vereffend, teruggestort. Bij annuleringen na deze periode of afwezigheid (no-show) dienen de volledige deelnamekosten te worden betaald.

3. Aansprakelijkheid

De Aesculap Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen en het trainingsmateriaal, wijzigingen aan een activiteit zoals in het bijzonder: de sprekers, data, locaties of inhoud van het programma. Mogelijke klachten hieromtrent verlenen in geen geval een recht op terugbetaling.

De Aesculap Academy behoudt zicht het recht voor om een geplande activiteit te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum ingeval het vooraf bepaalde aantal deelnemers niet kon worden bereikt of andere essentiële voorwaarden voor het plaatsvinden van de activiteit wegens overmacht veranderd werden, en dit zonder dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Reeds ontvangen inschrijvings- of sponsorgelden zullen in deze omstandigheden integraal worden terugbetaald. Buiten het recht op terugbetaling put de klant geen andere rechten uit deze omstandigheden. Geenszins wordt hem een recht op schadevergoeding verleend.

De cursist neemt kennis van het feit dat de Aesculap Academy, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na te lessen.

Global Course List Global Course List

Contact

Aesculap Academy
Postbus 659
5340 AR Oss
+31 (0)412 67 25 85
info.bnl@aesculap-academy.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKNL]", "[Sprache]": "[nl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKNL]", "[Sprache]": "[nl]" }
{ "[Domain]": "[AAKNL]", "[Sprache]": "[nl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "Cancel", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }