The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
This course has been added to your favorites
This course has been removed from your favorites
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "The given password and password repeat do not match.", "NO_SEARCH_RESULTS": "There are no search results." }
??????

Nederland

Nederland

Welkom bij de Aesculap Academy

Seminars en workshops van de Aesculap Academy houden medisch personeel, artsen en het ziekenhuismanagement fit voor de toekomst. De Aesculap Academy geniet een wereldwijde reputatie als leidend forum voor medische training en opleiding en komt tegemoet aan de stijgende vraag van het medisch personeel en de artsen in de gebieden OK, CSA, anesthesie, extramurale zorg en ziekenhuismanagement. Ons opleidingsprogramma omvat een breed scala aan praktische workshops, van management seminars tot internationale symposia.

Current Courses   (14)

Laparoscopiecursus voor operatieassistenten

Laparoscopiecursus voor operatieassistenten

26. - 27.03.2018
Nederland - Groningen

Laparoscopiecursus voor operatieassistenten

De cursus laparoscopie voor operatieassistenten is opgezet om alle vereiste vaardigheden in twee dagen tijd te kunnen onderwijzen. In deze cursus komen alle basisvaardigheden van de laparoscopie aan de orde. De theorielessen worden steeds gevolgd door een practicum, waardoor de cursist het geleerde meteen in de praktijk kan oefenen. Er wordt aandacht besteed aan hoe alle apparatuur werkt en eventuele problemen op te lossen. De ideale opstelling per ingreep komt aan de orde. Er wordt ingegaan op de diathermie bij de laparoscopische ingrepen en de specifieke complicaties hierbij. De cursisten kunnen zich gedurende de cursus de praktische vaardigheden van het camera voeren en assisteren in de endotrainer eigen maken. In de cursus zullen de cursisten in duo’s, in de endotrainer, ook zelf de basisprincipes van laparoscopische diathermie, de appendectomie en de cholecystectomie, onder supervisie oefenen. Aan het einde van de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt.» more

Basiscursus laparoscopie & laparoscopische cholecystectomie

Basiscursus laparoscopie & laparoscopische cholecystectomie

28. - 29.03.2018
Nederland - Groningen
volgeboekt

Basiscursus laparoscopie & laparoscopische cholecystectomie

Naar aanleiding van het rapport van de inspectie ten aanzien van de minimaal invasieve chirurgie hebben de NVEC en de WGE eisen opgesteld, waaraan de AIOS “common trunk” en gynaecologie moeten voldoen alvorens zij geautoriseerd zijn om onder supervisie laparoscopische ingrepen uit te voeren. Deze eisen omvatten onder andere het zich eigen maken van theoretische kennis en praktische vaardigheden op een endotrainer. Deze eerste gezamenlijke basiscursus laparoscopie voor AIOS “common trunk” en gynaecologie traint zowel de theoretische als praktische aspecten om aan deze eisen te voldoen. De cursus bevat ook een theoretische toets over lesmateriaal** dat tevoren bestudeerd moet zijn. (Voor aanschaf lesmateriaal zie additionele informatie cursuskosten.) Doelgroep: Beginnende AIOS van de “common trunk” van chirurgische specialismen en beginnende AIOS gynaecologie.» more

Laparoscopisch hechten en knopen

Laparoscopisch hechten en knopen

30.03.2018
Nederland - Groningen

Laparoscopisch hechten en knopen

De cursus is praktisch van aard. Vrijwel alle programmaonderdelen hebben de vorm van een inleidende lezing gevolgd door een practicum. Onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen: - Laparoscopisch hechten - Extracorporeel knopen - Voorgevormde en zelfgeknoopte loops gebruiken - Instrumentarium - Intracorporeel knopen Doelgroep: De gevorderde AIOS en specialisten van de snijdende specialismen.» more

Laparoscopische Lower GI

Laparoscopische Lower GI

03. - 04.04.2018
Nederland - Groningen

Laparoscopische Lower GI

Laparoscopische darmchirurgie heeft zich ontwikkeld van een niche naar een techniek die door velen wordt gewaardeerd. De benodigde techniek vraagt echter van een chirurg aanzienlijk meer dan de basale laparoscopische vaardigheden. Alvorens zelfstandig aan deze ingrepen te beginnen is de chirurg het aan de patiënt, de verzekeraar en de inspectie welhaast verplicht zich terdege te scholen. Wij staan daarbij een getrapte aanpak voor waarbij de eerste stap een cursus zoals deze is. Vervolgens is het aan te bevelen om onder begeleiding van een ervaren chirurg zich verder te scholen. Daarvoor is een stageperiode bij een ervaren chirurg de logische stap zoals die bijvoorbeeld wordt aangeboden door Limis: http://www.limisleeuwarden.nl Onderwerpen en vaardigheden die aan bod komen: - Technische benodigdheden - Positionering - Voorbereiding op de OK - Voorbereiding van de patiënt - Anatomische overwegingen Tijdens de cursus wordt gewerkt met diverse materialen en weefsels. Er wordt begonnen met de trainingen van de basisvaardigheden voor laparoscopische darmchirurgie waaronder stapling, daarna wordt de techniek waaronder de mobilisatietechniek geoefend op varkensweefsel en uiteindelijk komt alles samen bij darmresecties bij het gepreserveerde humane anatomische preparaat. Aan het eind van de cursus heeft de cursist de kennis verworven om onder begeleiding de volgende stappen te maken in het aanleren van de techniek. De cursist krijgt na afloop het gebruikte instructiemateriaal zoals filmpjes, mee als naslagmateriaal. Doelgroep: Gevorderde AIOS en specialisten van de snijdende specialismen.» more

Laparoscopische Urologie

Laparoscopische Urologie

05. - 06.04.2018
Nederland - Groningen

Laparoscopische Urologie

Laparoscopische nierchirurgie behoort intussen steeds meer tot het pakket van een urologische praktijk als we uitgaan van de richtlijn van de NVU en van de EAU. Deze gevorderde cursus laparoscopische nierchirurgie gaat uit van de aanwezigheid van reeds geoefende basisvaardigheden op varkens gecombineerd met de theoretsiche scholing betreffende laparsocopische nierchirurgie, zoals gehad bij de urologische opleiding. De aandacht zal zodoende geconcentreerd zijn op praktische vaardigheden betreffende de laparoscopische extraperitoneale en transabdominale nefrectomie en de laparoscopische pyelumplastiek. Deze technieken zullen op Thielse lichamen worden geoefend nadat de techniek middels video-instructive ofwel live-chirurgie nog eens is doorgenomen. De cursus vindt plaats in het Skills Center van het UMCG. Tijdens de cursus wordt gewerkt met diverse materialen en weefsels. Er wordt begonnen met de trainingen van de basisvaardigheden voor laparoscopische nierchirurgie, waaronder hechttechnieken. Vervolgens, na video-instructie of live-chirurgie, worden de ingrepen op het gepreserveerde humane anatomische preparaat uitgevoerd.» more

Symposium "Naadlekkage, van probleem naar oplossing"

Symposium "Naadlekkage, van probleem naar oplossing"

17.04.2018
Nederland - Amsterdam

Symposium "Naadlekkage, van probleem naar oplossing"

Tijdens dit symposium zullen diverse sprekers hun ervaringen en onderzoeken delen op het gebied van lage naadlekkage.» more

Bijscholingsdag OK ADVANCED

Bijscholingsdag OK ADVANCED

24.04.2018
Nederland - Oss

Bijscholingsdag OK ADVANCED

Gastsprekers praten jou bij over o.a. instrumentarium, reiniging en desinfectie, én ga je zelf aan de slag met verschillende hecht- en knooptechnieken, begeleid door experts van de Basic Suturing Course van de VU Amsterdam. Deze dag staat in teken van kennis delen met jou!» more

Sterile Processing Expert Program: Module: Reprocessing Cycle

Sterile Processing Expert Program: Module: Reprocessing Cycle

18. - 22.06.2018
Germany - Tuttlingen

Sterile Processing Expert Program: Module: Reprocessing Cycle

This course is designed for sterile goods supply staff. The Basic module of sterile expert training gives an overview about the instrument reprocessing cycle. Fundamental information about general instruments, cleaning, disinfection and sterilization are taught.» more

Sterile Processing Expert Program: Module: Expert Training Instrument Management

Sterile Processing Expert Program: Module: Expert Training Instrument Management

25. - 29.06.2018
Germany - Tuttlingen

Sterile Processing Expert Program: Module: Expert Training Instrument Management

This course is designed for sterile goods supply staff. The Basic module of sterile expert training gives an overview about the instrument reprocessing cycle. Fundamental information about general instruments, cleaning, disinfection and sterilization are taught.» more

Laparoscopiecursus voor operatieassistenten

Laparoscopiecursus voor operatieassistenten

05. - 06.11.2018
Nederland - Groningen

Laparoscopiecursus voor operatieassistenten

De cursus laparoscopie voor operatieassistenten is opgezet om alle vereiste vaardigheden in twee dagen tijd te kunnen onderwijzen. In deze cursus komen alle basisvaardigheden van de laparoscopie aan de orde. De theorielessen worden steeds gevolgd door een practicum, waardoor de cursist het geleerde meteen in de praktijk kan oefenen. Er wordt aandacht besteed aan hoe alle apparatuur werkt en eventuele problemen op te lossen. De ideale opstelling per ingreep komt aan de orde. Er wordt ingegaan op de diathermie bij de laparoscopische ingrepen en de specifieke complicaties hierbij. De cursisten kunnen zich gedurende de cursus de praktische vaardigheden van het camera voeren en assisteren in de endotrainer eigen maken. In de cursus zullen de cursisten in duo’s, in de endotrainer, ook zelf de basisprincipes van laparoscopische diathermie, de appendectomie en de cholecystectomie, onder supervisie oefenen. Aan het einde van de cursus wordt een certificaat van deelname uitgereikt.» more

Basiscursus laparoscopie & laparoscopische cholecystectomie

Basiscursus laparoscopie & laparoscopische cholecystectomie

12. - 13.11.2018
Nederland - Groningen

Basiscursus laparoscopie & laparoscopische cholecystectomie

Naar aanleiding van het rapport van de inspectie ten aanzien van de minimaal invasieve chirurgie hebben de NVEC en de WGE eisen opgesteld, waaraan de AIOS “common trunk” en gynaecologie moeten voldoen alvorens zij geautoriseerd zijn om onder supervisie laparoscopische ingrepen uit te voeren. Deze eisen omvatten onder andere het zich eigen maken van theoretische kennis en praktische vaardigheden op een endotrainer. Deze eerste gezamenlijke basiscursus laparoscopie voor AIOS “common trunk” en gynaecologie traint zowel de theoretische als praktische aspecten om aan deze eisen te voldoen. De cursus bevat ook een theoretische toets over lesmateriaal** dat tevoren bestudeerd moet zijn. (Voor aanschaf lesmateriaal zie additionele informatie cursuskosten.) Doelgroep: Beginnende AIOS van de “common trunk” van chirurgische specialismen en beginnende AIOS gynaecologie.» more

SAVE THE DATE - Laparoscopische lies- en buikwandbreuken

SAVE THE DATE - Laparoscopische lies- en buikwandbreuken

14.11.2018
Nederland - Groningen

SAVE THE DATE - Laparoscopische lies- en buikwandbreuken

De behandeling van breuken maakt het noodzakelijk dat een modern chirurg de keuze heeft uit verschillende behandelingsmogelijkheden, zowel open als laparoscopische. Er is op dit moment niet één behandeling die ideaal is voor ieder type breuk. De laparoscopische techniek wijkt sterk af van de open technieken en vereist toch wel gerichte training. De literatuur laat zien dat er zelfs daarna een langere leerperiode noodzakelijk is om de techniek goed onder de knie te krijgen. Het begint allemaal met een gedegen cursus waar de basistechnieken aangeleerd worden samen met de benodigde theoretische onderbouwing. Doelgroep: Gevorderde AIOS en chirurgen.» more

SAVE THE DATE - Laparoscopische Upper GI

SAVE THE DATE - Laparoscopische Upper GI

15. - 16.11.2018
Nederland - Groningen

SAVE THE DATE - Laparoscopische Upper GI

De bovenbuik is voor de chirurgen een steeds minder betreden gebied. Laparoscopische ingrepen in dit gebied worden als lastig ervaren. Er zijn echter ontwikkelingen in het vakgebied die laparoscopische vaardigheden vereisen. De refluxchirurgie ondergaat op dit moment een opleving door de beperkingen in de medicamenteuze therapiemogelijkheden. Bariatrische chirurgie wordt in steeds meer centra beoefend. Kortom er is een groeiende behoefte aan laparoscopische basale vaardigheden in de bovenbuik. Deze cursus maakt u thuis in dit gebied en geeft u handvaten om veilig en effectief te werken. Doelgroep: Gevorderde AIOS en chirurgen» more

Bijscholingsdag OK ADVANCED

Bijscholingsdag OK ADVANCED

20.11.2018
Nederland - Oss

Bijscholingsdag OK ADVANCED

Gastsprekers praten jou bij over o.a. instrumentarium, reiniging en desinfectie, én ga je zelf aan de slag met verschillende hecht- en knooptechnieken, begeleid door experts van de Basic Suturing Course van de VU Amsterdam. Deze dag staat in teken van kennis delen met jou!» more

Global Course List Global Course List

Contact

Mw. Elleke van der Sluis

Postbus 659
5340 AR OSS
NEDERLAND

Tel.: +31 (0)412 67 25 49
Fax: +31 (0)412 67 24 95
E-mail: info.bnl@aesculap-academy.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKNL]", "[Sprache]": "[nl]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Algemene chirurgie (laparoscopie, hechten)", "[TestSparte1]": "204974", "[TestSparte2]": "12", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKNL]", "[Sprache]": "[nl]" }
{ "[Domain]": "[AAKNL]", "[Sprache]": "[nl]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "Cancel", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }